Mũi khoan  >  Mũi khoan vàng

Giá: 34.000 VND

Mã sản phẩm: MK 02

Thông tin sản phẩm:

 Siêu bền, không sinh nhiệt, không hại tay khoan

Sản phẩm cao cấp của MDT ISAREL

Tư vấn khách hàng

Kinh doanh -0599 32 32 32

Kinh doanh-0912276338

Kinh doanh 0837 81 82 85

Hình ảnh quảng cáo