Chi tiết tin

Cách tính hệ số nhai, sức nhai của răng


 Sức nhai của một người được đánh giá bằng hệ số nhai, hệ số nhai cũng được dùng để khám sức khỏe trong lúc tuyển nghĩa vụ quân sự và dùng để đánh giá sức khỏe răng miệng của một người chung với sức khỏe tổng quát.


 * Hệ số nhai được tính như sau:

Răng cửa giữa hệ số     : 2 (Răng cửa giữa dưới ngược lại với răng cửa trên và có hệ số nhai = 1)
Răng cửa bên hệ số     : 1 (Dưới có hệ số 2)
Răng nanh hệ số     : 4
Răng tiềm hàm thứ 1 (cối nhỏ)     : 3
Răng tiền hàm thứ 2     : 3
Răng hàm thứ 1     : 5
Răng hàm thứ 2     : 5
Răng khôn     : 2
Tổng cộng     : 25

Các chỉ số trên chỉ là ¼ hàm, toàn bộ sức nhai là 25 X 4 là 100

Răng trên

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

Hệ số

2

5

5

3

3

4

1

2

2

1

4

3

3

5

5

2

Hệ số

2

5

5

3

3

4

2

1

1

2

4

3

3

5

5

2

Răng dưới

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

 

Cách tính sức nhai cho một bệnh nhân là xem bệnh nhân đó mất bao nhiêu răng. Nếu mất một răng dưới, thì xem như răng trên không còn sức nhai nữa, vì hai răng chạm với nhau mới ăn được, mất một răng thì răng đối diện coi như vô dụng , như vậy hệ số nhai coi như mất gấp đôi

Ví dụ: Bệnh nhân mất răng 36 là răng cối dưới bên trái có hệ số nhai là 5, sức nhai của bệnh nhân không phải chỉ mất 5% mà phải tính là mất 10%.

Nếu bệnh nhân mất thêm một răng 17 là răng hàm thứ 2 hàm trên bên phải, thì coi như răng đối diện là răng 47 cũng mất sức nhai 5% X 2 là 10%.

Như vậy bệnh nhân mất 2 răng hàm sẽ được tính là mất sức nhai 20%, và sức nhai còn lại là 80%.

Chú ý: Vì răng cửa dưới ngược với răng cửa trên nghĩa là răng cửa giữa dưới nhỏ hơn răng cửa bên cạnh nên hệ số nhai cũng đảo ngược, răng cửa bên dưới có hệ số nhai lớn hơn răng cửa giữa dưới.

Trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu một thanh niên bị mất 2 răng hàm sẽ bị xếp sức khỏe vào loại B vì mất 5%X2X2= 20%

Tư vấn khách hàng

Kinh doanh -0599 32 32 32

Kinh doanh-0912276338

Kinh doanh 0837 81 82 85

Hình ảnh quảng cáo