Hình thức thanh toán

Tùy từng khách hàng chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán phù hợp
1) Thanh toán ngay sau khi đặt đơn hàng:
    Sau khi nhận được tiền đặt mua hàng công ty sẽ gửi hàng cho khách hàng, đại lý.
    + Áp dụng với khách hàng mới mở, nhỏ, lẻ ở các tuyến tỉnh, tuyến huyện.
2) Thanh toán ngay sau khi nhận được hàng từ 5 – 7 ngày
    + Áp dụng đối với khách hàng ở thành phố, uy tín, khách hàng trung thành với công ty.

**Trong trường hợp quý khách muốn gửi tiền qua nhà xe, quý khách vui lòng liên hệ công ty để lấy tên người nhận tiền.