Mũi khoan  >  Mũi khoan kim cương

Giá: 27.000 VND

Mã sản phẩm: HM002

Thông tin sản phẩm:

Bền, không sinh nhiệt, sản phẩm của MDT ISRAEL